Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska II

Kursen behandlar det portugisiska språket och litteraturen samt de portugisiskspråkiga ländernas historia, kultur och samhällsliv.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen består av följande delar:

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Språkstruktur och introduktion i språkvetenskap, 7,5 hp

  Delkursen behandlar språkliga aspekter av modern portugisiska och innehåller genomgångar av grundläggande språkvetenskaplig terminologi och centrala aspekter i den portugisiska grammatiken och fonetiken. Studenten tränas i att analysera autentiska texter samt identifiera skillnader och likheter mellan brasiliansk och europeisk portugisiska.

  Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hp

  Delkursen omfattar studium av huvudsakligen skönlitterär text kompletterad med andra kulturella uttrycksformer (t ex multimediala som musik och film) från portugisiskspråkiga länder. Materialet analyseras både språkligt och litterärt samt sätts in i ett samhälleligt, politiskt och kulturellt sammanhang. Kursen är både litteratur- och kulturvetenskaplig och syftar till att framhålla sambandet mellan litteratur och samhälle i de portugisiskspråkiga länderna.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

  Delkursen är inriktad på att öka studenternas förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på portugisiska. Studenten övas i att skriva strukturerade texter som är anpassade till texttyp och genre, med adekvat ordförråd och korrekt tillämpning av språkregler. Studenten bereds också tillfälle att bearbeta sina texter efter respons från kamrater och lärare. I muntlig kommunikation tränas studenten att uttrycka sig klart och detaljerat med adekvat ordval, tydligt uttal och tillämpning av de språkregler som gäller i Portugal och/eller Brasilien.

  Områdeskunskap, 7,5 hp

  Delkursen ger en överblick av huvudlinjerna i de portugisiskspråkiga ländernas historia, geografi, samhällsliv och kulturella förhållanden. Texterna studeras såväl ur ett innehållsmässigt som språkligt perspektiv. I anslutning till textstudiet görs skriftliga och muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt