Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen

Kursen ger en grund för litteraturstudier ur ett intersektionellt perspektiv, där betydelsen av genus, klass och etnicitet för texters innehåll och form tas upp. Läsning av såväl teoretiska som skönlitterära texter ingår, med tonvikt på genusperspektiv/postkolonialt perspektiv, texter skrivna av kvinnliga författare och förutsättningar för kvinnors kreativa skapande i ett historiskt perspektiv.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet.
  För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

  Kurslitteratur i samråd med läraren

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt