Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Portugisiska, Litteraturhistoria

Studenten får fördjupade kunskaper om den portugisiskspråkiga litteraturen från 1500-talet till våra dagar. Kursen grundar sig på läsning av centrala verk från olika tidsskeden och på monografier och litteraturkritik som behandlar dessa verk. Studenten uppövar förmågan att se samband i litteraturen, placera de lästa verken i sitt kulturella sammanhang samt göra en kritisk tolkning av texterna.