Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska, Litteraturhistoria

Studenten får fördjupade kunskaper om den portugisiskspråkiga litteraturen från 1500-talet till våra dagar. Kursen grundar sig på läsning av centrala verk från olika tidsskeden och på monografier och litteraturkritik som behandlar dessa verk. Studenten uppövar förmågan att se samband i litteraturen, placera de lästa verken i sitt kulturella sammanhang samt göra en kritisk tolkning av texterna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet.
  För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt