Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Visioner av slutet: Apokalyps och eskatologi i judendom, kristendom och islam

Fascinationen över apokalyptiska idéer kan sägas vara en integrerad del i de Abrahamitiska religionerna, och är väl etablerad i deras heliga skrifter. Kursen syftar till att ge en historisk översikt över framväxten av ”apokalyps” som en specifik religiös kategori och litterär genre i relation till dess socio-kulturella och historiska bakgrund.

Bild apokalyps
Foto: Tim Mrzyglod / Pixabay

Den historiska utvecklingen av apokalyptiskt tänkande och litteratur från antiken till modern tid studeras inom kursen, med särskilt fokus på texter om himmelska resor, visioner av helvetet och himlen, och väckelsen av kiliastiskt hopp och oro. Huvudsakliga apokalyptiska koncept, såsom historiens schematisering och periodisering, historiens slut som kosmisk katastrof kommer presenteras och diskuteras i kursen.

Vidare teman rör apokalyptiska rädslor kopplade till naturkatastrofer, epidemier etc. som tecken på tidens slut, kosmiska och metafysiska mysterier om den himmelska världen, idéer om ett liv efter döden, föreställningar om den yttersta domen, mm. Moderna aspekter och tolkningar av apokalyptiska känslor och tankar i relation till samtida politiska och historiska omvälvningar kommer också att tas i beaktande.

Utifrån detta, kommer kursen vidare att undersöka hur traditionella apokalyptiska koncept används i moderna politiska kontexter, såsom inom politisk och religiös fundamentalism och i relation till samtida geo-politiska konflikter. Kursen kommer avslutas med att undersöka den moderna apokalyptikens symboliska och litterära uttryck, med särskilt fokus på den ökande populariseringen av scenarion om världens undergång i samtida visuell och litterär populärkultur.