Religionshistoria - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen ger en överblick över samtida nyare västerländska religionsbildningar (nya religiösa rörelser, nyandlighet, modern esoterism etc.). Kursen ger också en översikt över de alternativa religionernas utveckling och förhållande till omvärlden. Genom delkursen Individuellt specialstudium kan du sedan specialisera dig på ett valt religionshistoriskt forskningsområde som är knutet till examensarbetet. Kursen inbegriper också författandet av ett religionshistoriskt examensarbete på vetenskaplig grund.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen