Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religiös fromhet och asketism

Kursen behandlar fromhetsideal och asketism i flertalet religiösa traditioner från antiken till nutid.

Bild av Rajesh Balouria från Pixabay
Foto: Rajesh Balouria / Pixabay

Det finns otaliga exempel på fromhetstraditioner som präglat människors liv i både stort och smått genom historien. Asketiska ideal har påverkat fromhetslivet och kommit till uttryck i t.ex. mystiska praktiker där man strävat efter att nå djupare insikter om, eller förening med, det gudomliga. Idealen har också präglat vardagen för många i form av sträng kontroll över kropp, moral och identitet, där våld och avståndstagande från andra har präglat många praktiker. I flera fall är det kopplat till apokalyptiska tankar liksom föreställningar om vad som sker efter döden.

Kursen tar upp många olika empiriska exempel och placerar dessa i deras respektive historiska och kulturella sammanhang och utifrån olika analytiska perspektiv.

Information till antagna på sommarkursen 2022

Har du blivit antagen till en kurs på ERG i sommar? Då bör du också ha fått ett välkomstmejl från oss med den information du behöver inför kursstarten.

Har du ännu inte fått något mejl, kontakta våra utbildningsadministratörer så snart som möjligt (se kontaktuppgifter nedan).

Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

I välkomstmejlet får du information om när webbregistreringen är öppen. Missad registrering innebär att du förlorar din plats och måste söka kursen på nytt.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1) Aktivera ditt universitetskonto. (Om du tidigare studerat vid Stockholms universitet och redan har ett aktivt universitetskonto kan du hoppa över detta steg.)
2) Webbregistrera dig via ditt universitetskonto i Ladok för studenter under fliken "Aktuell utbildning". Efteråt kan du kontrollera att du registrerats under fliken "Intyg". Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

När du är registrerad på kursen får du också tillgång till Athena där viktig information om din kurs publiceras (gäller de kurser där webbtjänsten används).

Antagen med villkor/problem med registreringen?

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under kursens registreringsperiod (se välkomstmejlet) för att inte förlora din plats!

Är du reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad inför kursstart, vanligen via e-post eller telefon. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen. Kontrollera även din antagningsstatus på Antagning.se. Vi har inga reservupprop. Om du en vecka efter kursstart fortfarande inte har fått besked innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats. Observera att vi använder oss av de kontaktuppgifter som du angivit på Antagning.se.

Har du gjort en sen anmälan?

De flesta av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Om du inkommit med en sådan placeras du automatiskt på reservplats. Vänligen observera att besked om kursplats ibland inte kan lämnas förrän strax före kursstarten (se ovan vad som gäller för reserver).

Webbaserad undervisning

Om din kurs har distansundervisning via Zoom behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling, webbkamera och gärna headset. Följ länken nedan för att se hur du behöver förbereda dig:

Delta i undervisning via Zoom

Schema och litteraturlista

Schema och litteraturlista till din utbildning finner du i anslutning till din kurs i den digitala utbildningskatalogen.

Kontakt

Etnologi: Lee Graflund
Tel: 08-1207 6654
E-post: studentadministration@erg.su.se

Religionshistoria: Pia Laselle
Tel: 08-16 22 22
E-post: studentadministration@erg.su.se

Genusvetenskap: Emilia Vendin
Tel: 08-674 79 17
E-post: studentadministration@erg.su.se