Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i marknadsföring

Utbildningen ger dig värdefull kunskap och erfarenhet och du lär dig att tänka innovativt, du utvecklar din självkännedom och handlingskraft och kan använda din kunskap för kvalificerade arbetsuppgifter i företag och andra organisationer, både i Sverige och internationellt, men även för fortsatta forskarstudier i ämnet marknadsföring.

Masterprogrammet i marknadsföring har sin grund i Företagsekonomiska institutionens mångåriga expertis inom marknadsföring, konsumentstudier och kommunikation. Utbildningen är uppbyggt kring många olika humanvetenskapliga perspektiv genom vilka det blir möjligt att problematisera och kritiskt-kreativt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna samhället, kulturen och näringslivet. På så sätt får du förståelse för hur vi i interaktion med dessa fenomen och processer på olika vis formas som tänkande, kännande och handlande människor.
På termin tre kan du välja att läsa valfria kurser, åka på internationellt utbyte eller läsa en kurs i arbetspraktik (under förutsättning av att du själv ordnar en praktikplats). Masterprogrammet i marknadsföring ges på engelska. Läs mer om utbildningen på den engelska webbsidan.