Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i informationssäkerhet

Informationssäkerhet och cybersäkerhet är spännande och starkt expansiva områden inom IT-branschen. På bara ett par års sikt beräknas företag och myndigheter mer än fördubbla sina investeringar inom just informations- och cybersäkerhet. Detta skapar en stor efterfrågan på kompetens inom området under kommande årtionden.

Att skydda information och digitala tillgångar mot hot och cyberattacker är en viktig del av individers, företags och organisationers verksamhet. Begrepp och ämnen som berörs inom masterprogrammet är bland annat informationssäkerhet, cybersäkerhet, nätverkssäkerhet, säkerhet i organisationer, IT-säkerhets policy, rättsliga aspekter på säkerhet, personlig integritet och dataskydd samt styrning av informationssäkerhet i verksamheter. Programmet behandlar också ämnen som berör brottsbekämpning, till exempel digital forensik, underrättelseanalys och olika tekniker för analys av data från sociala medier.

Studenter som läst programmet är rustade för att jobba som exempelvis rådgivare, chefer, entreprenörer och som handläggare inom informationssäkerhetsområdet eller med underrättelseanalys och utredningar av IT-relaterad brottslighet.

Masterprogrammet i informationssäkerhet är utvecklat tillsammans med industriföreträdare. Programmet har en tvärvetenskaplig inriktning och är öppet även för dig som läst andra ämnen än data- och systemvetenskap i din kandidatexamen. Både tekniska, legala, sociala, etiska och verksamhetsfrågor kommer att behandlas inom ramen för programmet som också har en internationell prägel.

Undervisningen bedrivs i Campus Kista i moderna utbildningslokaler med dedikerat säkerhetslabb.

Mer information på programmets engelska sida

Ansökan
Ansökan till DSV:s master- och magisterprogram är bara öppen i första ansökningsomgången. 

Viktigt om urvalet
Urvalet görs från följande tre kriterier:

 • Betyg från akademiska kurser,
 • obligatoriskt motiveringsbrev och
 • tidigare studiers relevans i förhållande till programmet.

Det är därför mycket viktigt att bifoga ett motiveringsbrev.
Du hittar instruktioner för motiveringsbrevet under "Så ansöker du" nedan.

 • Så ansöker du

  Obligatorisk dokumentation

  Motivationsbrev

  Motivationsbrevet ska innehålla:

  • Berätta något om dig själv. Vem är du?
  • Motivera varför du vill läsa det här programmet.

  Max en A4-sida.
  Döp brevet till "Motivationsbrev SMINO".
  Ladda upp brevet tillsammans med din ansökan på antagning.se