Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i informationssäkerhet

Informationssäkerhet och cybersäkerhet är spännande och starkt expansiva områden inom IT-branschen. På bara ett par års sikt beräknas företag och myndigheter mer än fördubbla sina investeringar inom just informations- och cybersäkerhet. Detta skapar en stor efterfrågan på kompetens inom området under kommande årtionden.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till DSV!

Registreringen till höstterminen 2023 är öppen 14–28 augusti

Här hittar du information om terminsstarten och hur du registrerar dig:

Kandidatstudenter

Ny student vid DSV

Master- och magisterstudenter

New student at DSV

Studentkåren DISK

DSV har en egen studentkår DISK. 
Mer information om DISK och hur du blir medlem här

Hitta till Campus Kista

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, ligger i Kista. 
Läs hur du hittar till oss i Kista


Kontakt

Frågor om universitetskonto: Serviceportalen

Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se
Frågor om villkor för kandidatprogram och fristående kurser: svl@dsv.su.se
Frågor om villkor för magister- och masterprogram: master@dsv.su.se

Telefontider och mottagningstider

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Att skydda information och digitala tillgångar mot hot och cyberattacker är en viktig del av individers, företags och organisationers verksamhet. Begrepp och ämnen som berörs inom masterprogrammet är bland annat informationssäkerhet, cybersäkerhet, nätverkssäkerhet, säkerhet i organisationer, IT-säkerhets policy, rättsliga aspekter på säkerhet, personlig integritet och dataskydd samt styrning av informationssäkerhet i verksamheter. Programmet behandlar också ämnen som berör brottsbekämpning, till exempel digital forensik, underrättelseanalys och olika tekniker för analys av data från sociala medier.

Studenter som läst programmet är rustade för att jobba som exempelvis rådgivare, chefer, entreprenörer och som handläggare inom informationssäkerhetsområdet eller med underrättelseanalys och utredningar av IT-relaterad brottslighet.

Masterprogrammet i informationssäkerhet är utvecklat tillsammans med industriföreträdare. Programmet har en tvärvetenskaplig inriktning och är öppet även för dig som läst andra ämnen än data- och systemvetenskap i din kandidatexamen. Både tekniska, legala, sociala, etiska och verksamhetsfrågor kommer att behandlas inom ramen för programmet som också har en internationell prägel.

Undervisningen bedrivs i Campus Kista i moderna utbildningslokaler med dedikerat säkerhetslabb.

Mer information på programmets engelska sida

Ansökan
Ansökan till DSV:s master- och magisterprogram är bara öppen i första ansökningsomgången. 

 • Så ansöker du

  Masterprogrammet i informationssäkerhet är bara öppet för ansökan in den första ansökningsomgången. Deadline för ansökan är i mitten av januari. 

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Sökande som uppfyller ansökningskraven rankas utifrån följande kriterier.

  Kriterier:

  • Betyg från akademiska kurser.
  • Motivationsbrev - motivera varför du vill gå programmet. Max en A4. Bifogas via antagning.se. Observera att motivationsbrevet är obligatoriskt.