Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statistiska beräkningar

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper inom statistisk programmering. Du får verktyg för t ex design av statistiska undersökningar, estimation, hypotestest och Bayesiansk analys. Kursen behandlar några grundläggande principer för numeriska beräkningar och under kursens gång får du lära dig funktionsoptimering, integration och simuleringstekniker.

Kursen ger dig kunskap om grundläggande principer för numeriska beräkningar. Du lär dig att utforma algoritmer för funktionsoptimering, integration och simulering av fördelningar och att lösa statistiska beräkningsproblem med hjälp av programvara. Du får lära dig att utföra simuleringsexperiment.

 

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen kan läsas som fristående kurs, eller som del av Masterprogrammet i statistik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och datorlaborationer. Undervisningen sker på engelska.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen och skriftlig inlämningsuppgift. För mer information om examinationen, se kursplanen.

  Examinator

  Lärare på kursen vårterminen 2023

  Kursansvarig

  Mahmood Ul Hassan

  Du hittar Mahmoods mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Mahmood och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Vad forskar din lärare om?

  Läs om Mahmoods forskning om ekonomiska prognoser!

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare på kursen vårterminen 2023

  Kursansvarig

  Mahmood Ul Hassan

  Du hittar Mahmoods mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Mahmood och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studievägledare.