Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistiska beräkningar

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper inom statistisk programmering. Du får verktyg för t ex design av statistiska undersökningar, estimation, hypotestest och Bayesiansk analys. Kursen behandlar några grundläggande principer för numeriska beräkningar och under kursens gång får du lära dig funktionsoptimering, integration och simuleringstekniker.

Kursen ger dig kunskap om grundläggande principer för numeriska beräkningar. Du lär dig att utforma algoritmer för funktionsoptimering, integration och simulering av fördelningar och att lösa statistiska beräkningsproblem med hjälp av programvara. Du får lära dig att utföra simuleringsexperiment.