Go to this page on our english site

Vetenskapsteori

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge dig en överblick över samhällsvetenskapliga forskningstraditioner och den filosofiska bakgrunden till dessa forskningstraditioner. Du får följaktligen en begreppsapparat eller "verktygslåda" som underlättar förståelsen och den kritiska analysen av vetenskapliga arbeten. Du får också möjlighet att träna dig i att identifiera och förhålla dig till vetenskapsteoretiska problemställningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen