Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori

Kursen vänder sig till dig som behöver veta mer om samhällsvetenskapernas filosofiska grunder och deras konsekvenser för det vetenskapliga arbetet.

I kursen går vi igenom en rad centrala vetenskapsteoretiska perspektiv inom samhällsvetenskaperna och hur de påverkar problemformulering och tillvägagångssätt i vetenskapliga studier, t.ex. vid uppsats- eller avhandlingsarbete. Kursen i Vetenskapsteori är en obligatorisk del av Masterprogrammet i socialt arbete men kan också läsas som fristående kurs.