Vetenskapsteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig en överblick över samhällsvetenskapliga forskningstraditioner och den filosofiska bakgrunden till dessa forskningstraditioner. Du får följaktligen en begreppsapparat eller "verktygslåda" som underlättar förståelsen och den kritiska analysen av vetenskapliga arbeten. Du får också möjlighet att träna dig i att identifiera och förhålla dig till vetenskapsteoretiska problemställningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen