Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete: Alkohol och narkotika II

Aktuella perspektiv på alkohol- och drogprevention

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Läs mer på institutionens webbplats.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om aktuella perspektiv på prevention och behandling i det sociala arbetet inom alkohol- och narkotikaområdet. Kursen syftar därutöver till att möjliggöra en kritisk analys av den komplexitet som kännetecknar alkohol- och narkotikaproblem samt de insatser som görs inom området i socialt arbete. Vidare behandlas betydelsen av brukarmedverkan och brukarperspektiv. 

Kursens lärare är aktiva forskare i inom socialt arbete med alkohol- och narkotikaproblem. Utöver forskande lärare medverkar även professionella socialarbetare med lång praktisk erfarenhet i kursen. Kursen vilar därmed både på teoretisk och praktisk grund och studenterna ges möjlighet och uppmuntras till kritisk reflektion över tillämpning av kunskap inom socialt arbete i det aktuella fältet.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • Aktuella perspektiv på prevention och behandling i det sociala arbetet inom alkohol- och drogområdet.
  • Den komplexitet som kännetecknar missbruksproblem.
  • Kritisk reflektion visavi alkohol- och drogproblem och de insatser som görs inom socialt arbete.

  Efter att du gått kursen ska du kunna:

  • Redogöra för och diskutera de perspektiv på prevention och behandling som är aktuella i det sociala arbetet inom alkohol- och drogområdet. 
  • Analysera den komplexitet som kännetecknar missbruksproblem.
  • Kritiskt reflektera visavi alkohol- och drogproblem och de insatser som görs inom socialt arbete.
    

  Undervisning

  Undervisningen består dels av ett antal föreläsningar och dels av ett antal obligatoriska seminarier. Inför såväl föreläsningar som seminarier förväntas studenterna läsa anvisad litteratur. Under seminarierna förväntas studenterna delta aktivt. 

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen, samt genom uppgifter relaterade till obligatoriska seminarier.

  Examinator

  Den individuella hemtentamen består av ett antal frågor som rättas av olika lärare som medverkar i kursen. Kursansvariga deltar i rättning och ansvarar för attestering i LADOK.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga finns tillgängliga för frågor via e-post:
  Ninive.von.greiff@socarb.su.se
  Lisa.skogens@socarb.su.se