Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt

Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt belyser livssituationen för äldre personer och olika perspektiv på äldre personers behov av stöd och hjälp i sin vardag. Kursen ger dig möjligheter att kunna utvecklas professionellt och att fördjupa dig inom forskning om äldre personer och äldreomsorg.

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och empiriska kunskaper om socialt arbete med äldre personer. Kursen behandlar aktuella teorier och begrepp inom socialt arbete med äldre personer, som delaktighet, självbestämmande, beslutsförmåga och aktivt medborgarskap. Kursen behandlar även aktuell forskning om hur lagstiftning och andra regelverk påverkar behovsbedömning och omsorgsinsatser riktade till äldre personer i ett jämförande nationellt och internationellt perspektiv, samt ansvarsfördelning och samarbete mellan olika aktörer inom det sociala arbetets fält. Kursen ger också fördjupande intersektionella perspektiv på hur ålder samverkar med andra faktorer, som genus, etnicitet, klass, funktionsvariation och sexuell läggning, i syfte att problematisera hur arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete kan möjliggöra eller begränsa äldre personers delaktighet och inflytande.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • Aktuella teorier och begrepp inom socialt arbete med äldre personer
  • Hur samspelet mellan ålder och genus, klass, etnicitet, funktionsvariation samt sexualitet påverkar äldre personers möjligheter till delaktighet och inflytande
  • Hur olika lagstiftningar och regelverk påverkar ansvarsfördelning och samarbete mellan aktörer inom det sociala arbetets fält 
  • Kritiska perspektiv på arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre personer 

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • Använda teorier och begrepp för att analysera arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre personer 
  • Analysera hur samspelet mellan ålder och genus, klass, etnicitet, funktionsvariation samt sexualitet påverkar äldre personers möjligheter till delaktighet och inflytande
  • Analysera hur politisk styrning och arbetets organisering påverkar ansvarsfördelning och samarbete mellan olika aktörer inom det sociala arbetets fält 
  • Tillämpa kritiska perspektiv för att analysera arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre personer

  Examination

  Examination av kursen sker dels genom deltagande i diskussionsseminarier, dels genom ett individuellt skriftligt arbete (paper).

  Examinator

  Helene Brodin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Helene Brodin (helene.brodin@socarb.su.se)