Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Yrkesförberedande praktik

Kursen Yrkesförberedande praktik är en möjlighet för studenter som läser fristående kurser att få praktisk arbetslivserfarenhet.

Bild av Sveriges riksdag.
Foto: Mostphotos.

Kursen syftar till att ge dig praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder kan tillämpas inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer, samt ge en kort men kvalificerad kontakt med arbetslivet som kan vara till hjälp i det framtida yrkesvalet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delar: en praktikdel på 22,5 hp och en seminariedel på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och praktiktjänstgöring.

  Antagning och urval

  För att vara behörig till kursen Yrkesförberedande praktik, 30 hp, krävs högskolestudier om minst 150 hp på grundnivå, inklusive Statsvetenskap I, II och III (90 hp) eller motsvarande.

  Det är du själv som ansvarar för att ha ordnat dig en praktikplats. Alla behöriga studenter som hittar en praktikplats kommer att få plats på kursen.

  Kursen ingår i Stockholms universitets interna antagningsomgång. Det som skiljer sig från den ordinarie antagningsomgången är att det bara är ett urval och inget svarskrav.

  Intyg om praktikplats och praktiköverenskommelse

  Här hittar du information om intyg och praktiköverenskommelse samt annan information du behöver kring din praktik:

  Praktik för dig som läser fristående kurser

  Examination

  Kursen avslutas med författande och examination av en skriftlig rapport.

 • Kontakt