Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statsvetenskap på engelska II

Statsvetenskap II ger dig fördjupade kunskaper om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt samt aktuella forskningsfrågor.

Studenter som sitter och pratar i en korridor.
Photo: Viktor Gårdsäter.

Kursen ger dig kunskap om att kritiskt granska politiska fenomen. Dessutom får du välja mellan ett antal olika specialområden att fördjupa dig i.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan. Kursen kan även läsas på svenska se: Statsvetenskap II (SVS002)