Kulturpolitik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att belysa kulturpolitik ur ett historiskt perspektiv. Begreppet "kulturpolitik" används i bred bemärkelse för att diskutera - bl.a. genom olika nedslag i teaterhistorien - hur man kan förstå syfte, mål och strategier när det gäller att forma/styra teaterns och andra kulturyttringars funktion i samhället. Det historiska perspektivet ställs i relation till dagsaktuella politiska ställningstaganden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen