Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturpolitik

Distanskurs som syftar till att belysa kulturpolitik ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kulturhuset Stadsteatern
Foto: Matilda Rahm / Kulturhuset Stadsteatern

Begreppet ”kulturpolitik“ används i bred bemärkelse för att diskutera hur man kan förstå syfte, mål och strategier när det gäller att forma/styra teaterns och andra kulturyttringars funktion i samhället. Det historiska perspektivet ställs i relation till dagsaktuella politiska ställningstaganden.