Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturpolitik

Distanskurs som syftar till att belysa kulturpolitik ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Begreppet ”kulturpolitik“ används i bred bemärkelse för att diskutera hur man kan förstå syfte, mål och strategier när det gäller att forma/styra teaterns och andra kulturyttringars funktion i samhället. Det historiska perspektivet ställs i relation till dagsaktuella politiska ställningstaganden.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  All undervisning är nätbaserad, inga fysiska träffar.

  Examination

  Studenten examineras genom skriftliga hemuppgifter.

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Kursansvarig: Rikard Hoogland Examinator: Rikard Hoogland

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studentexpedition