Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teater- och performancestudier med fokus på genus och feminism

I denna kurs studerar du teater- och performancestudier med inriktning mot genus och feminism. Undervisningsspråk är engelska.

Kursen består av två delar

  • I första delen introduceras du till och får diskutera teater- och performancestudier, intersektionell genusteori och feminism ur ett nutida perspektiv.
  • I delkurs 2 fördjupar du din förståelse av teater- och performancestudier, intersektionell genusteori och feminism i anslutning till olika infallsvinklar såsom scenkonst, offentliga framträdanden och vardagslivets performativa uttryck.