Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teatervetenskap II

Kursen bygger delvis vidare på de kurser som ingår i Teatervetenskap I, men introducerar också nya områden.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 18/1)
Idéhistoria: 4/1 – 11/1
Konstvetenskap: 4/1 – 11/1
Litteraturvetenskap: 4/1 – 11/1
Musikvetenskap: 4/1 – 18/1
Teatervetenskap: 4/1 – 11/1
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 23/3)
Idéhistoria: 4/1–16/3
Konstvetenskap: 4/1 – 1/3
Litteraturvetenskap: 4/1 – 16/3
Musikvetenskap: 4/1 – 23/3 
Teatervetenskap: 4/1 – 16/3 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart. Schema och litteraturlista finns längre ner på den här sidan.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

På så sätt både fördjupar och breddar kursen tidigare kunskaper.

 • Kursupplägg

  Kursen har två historiskt inriktade moment som bägge berör modern scenkonst. Dessa kurser har ett historiografiskt perspektiv. Samtliga delmoment lägger ökad vikt vid att kunna identifiera och diskutera problemställningar inom olika teatervetenskapliga forskningsfält. Teatervetenskap II avslutas med ett uppsatsmoment där vikt läggs vid att självständigt kunna formulera ett uppsatsämne och behandla detta i en vetenskapligt utformad uppsats.

  Delkurser

  Teaterhistoria II (7,5 hp)

  Kursen behandlar modernismens genombrott, den postmoderna scenkonsten och performancekonst. Utifrån olika perspektiv diskuteras gestaltning, produktionsförhållanden, publiksyn, synen på dramat och på scenkonstens funktion. Kursen följer upp och fördjupar frågeställningar som tas upp under Teaterhistoria I.

  Teater i Sverige (7,5 hp)

  Kursen ger en grundläggande orientering om teater i Sverige. Aspekter som berör teaterstrukturer och kulturpolitik diskuteras. Kursen anlägger ett historiografiskt perspektiv och fördjupar teman som representation och interkulturella perspektiv, dessa följs senare upp under delkurs 3.

  Interkulturell och postkolonial teater och performance

  Kursen syftar till att förmedla kunskaper om teater, dans och performance utanför det eurocentriska, kulturella området, både utifrån ett historiskt och ett samtida perspektiv. Kursen syftar vidare till att ge studenter en förståelse för postkolonial teori och dess relevans för teatervetenskapliga studier. Med hjälp av konkreta exempel av genrer, praktiker och föreställningar illustreras och problematiseras geopolitiska maktförhållanden i relation till teatervetenskapen. Vidare diskuterar kursen aktuella frågeställningar kring representationen av etnicitet och kulturell mångfald.

  Uppsats

  Kursen bygger vidare på de analytiska teatervetenskapliga färdigheter som de föregående kurserna har gett, men med en större betoning på förmågan att självständigt formulera en frågeställning och att kunna behandla denna inom ramen  för en vetenskapligt utformad uppsats. I kursen ingår att kritiskt läsa och diskutera en annan uppsats.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och för delkurs fyra (Uppsats)  även handledning. Undervisningen är obligatorisk. 

  Examination

  Delkurs 1-3 examineras genom en skriftlig hemuppgift. Resultatet av grupparbeten ska redovisas skriftligt. I examinationen för delkurs 2 krävs att studenten självständigt söker upp material för den skriftliga uppgiften. Syftet är att förbereda studenten för uppsatskursen.

  Delkurs 4: uppsatsarbete utifrån en självständigt valt uppsatsämne. Deltagande i uppsatsventilering vid ett seminarium. Opponering på en annans uppsats.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se