Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning VFU II, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 2.

Studenten deltar i fritidshemmets och skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten. Kursen fokuserar på grundlärare i fritidshems yrkesroll samt fritidshemmet och skolan som pedagogisk miljö. En handlingsplan för studentens VFU utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare på fritidshemmet.