Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet F-3 eller 4-6. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kursen behandlar relevant ämnes- och ämnesdidaktisk teori för undervisning i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans årskurs F-3 och 4-6. Särskilt fokuseras undervisningens syften, klassrumskommunikation, styrdokumenten och bedömning utifrån ämnesdidaktisk forskning.

Allt detta i relation till att utveckla eleversförmågor att använda naturvetenskaplig kunskap för att granska information, argumentera och ta ställning ifrågor som rör hållbar utveckling som inkluderar samhälle och det egna välbefinnandet.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.