Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6

Kursen vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet F-3 eller 4-6. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kursen behandlar relevant ämnes- och ämnesdidaktisk teori för undervisning i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans årskurs F-3 och 4-6. Särskilt fokuseras undervisningens syften, klassrumskommunikation, styrdokumenten och bedömning utifrån ämnesdidaktisk forskning.

Allt detta i relation till att utveckla eleversförmågor att använda naturvetenskaplig kunskap för att granska information, argumentera och ta ställning ifrågor som rör hållbar utveckling som inkluderar samhälle och det egna välbefinnandet.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.