Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser

Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammen i matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Kurssida UM8006
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar problemställningar, teoretiska perspektiv, etiska frågor samt resultat inom forskning om flerspråkighet i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Identifierade problemställningar som translanguaging och begreppsbildning på två språk tas upp, liksom hur flerspråkighet kan vara en resurs för lärande i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen exmineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Zeynep Ünsal

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Zeynep Ünsal, zeynep.unsal@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se