Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser, 7,5 hp