Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram: Dövhet eller hörselskada

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen och har arbetat minst tre år som lärare med lärarexamen.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Barn med chocleaimplantat

Vad kan du, använda din kompetens till som speciallärare med specialisering mot dövhet eller hörselskada?

Utbildningen syftar till att ge akademisk och professionell kompetens till att arbeta förebyggande och bidra till att reducera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för att stödja alla barns och elevers kunskapsutveckling.

Som speciallärare med inriktning mot dövhet och hörselskada - kan du i samverkan med andra medverka till att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselskada.

Med din kompetens som speciallärare -  kan du utreda och bedöma kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselskada, samt föreslå relevanta specialpedagogiska åtgärder för utveckling av inkluderande lärmiljöer.

Utbildningens inriktning ska ge en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

 • en fördjupad förmåga att utreda, planera och implementera åtgärder för enskilda barn och elever med dövhet eller hörselskada
 • en fördjupad förmåga att reducera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för att främja lärande och kunskapsutveckling hos elever med dövhet och hörselskada i relation till olika ämnesområden
 • en fördjupad förmåga att verka som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselskada
 • Programöversikt

  Utbildningens struktur och innehåll syftar till att främja både en professionell och en akademisk kompetens. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet.

  Varje kunskapsområde behandlar såväl teoretiska som tillämpade aspekter genom bland annat:

  • uppdragsdrivna uppgifter som genomförs individuellt och genom kollektivt arbete i studentarbetslag
  • case och dilemman
  • gruppdiskussioner och gensvarsarbete
  • verksamhetsförlagda fältstudier (VFF), i samarbete med företrädare för relevanta specialpedagogiska verksamheter
  • Övningar och uppgifter utgör därför vanliga inslag i undervisningen.

  Utbildningens samtliga kurser:

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap UQ1SPL 30hp

  Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot dövhet eller hörselskada UQ2DOV 30hp

  Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning UQ3SPL 15hp

  Kurs 4: Självständigt arbete UQ4SPL 15hp
   

  Distansutbildning (studietakt 50 %)

  Utbildningen ges i huvudsak på distans med undervisning via lärplattformen Athena och Zoom samt upp till åtta dagar på campus per läsår. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1 till 5. Termin 6 har ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.
  Preliminärt schema till planerade undervisningsdagar HT23, vissa ändringar kan förkomma inför terminsstart.
  Utbildning med studietakt 50 % innebär cirka 20 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

 • Så ansöker du

  Ansökningstid och antagningsbesked

  Våra professionsutbildningar har ansökan 15 februari - 15 mars. Sista kompletteringsdag är den 3 april. Antagningsbeskeden kommer redan den 21 april, så att du som söker har en större möjlighet att planera för dina studier med din eventuella arbetsgivare. Reservantagning kan komma att ske i en första omgång innan sommaren.

  Ansökan görs via antagning.se.

  Obligatorisk dokumentation

  Yrkeserfarenhet

  För att antas till Speciallärarprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare efter avlagd lärarexamen. För att styrka yrkesinfarenhet ska Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet bifogas till din ansökan.

  Har du jobbat tre år eller mer på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då räcker det att bifoga Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet, underskrivet av rektor eller motsvarande.

  Har du jobbat kortare period än tre år på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då behöver du bifoga tjänstgöringsintyg som sammantaget med anställningstiden i Intyget om särskild yrkeslivserfarenhet påvisar att du uppfyller kravet på minst tre års yrkeserfarenhet.

  Tjänstgöringsintygens underskrift, av rektor eller motsvarande, räcker och du behöver inte bifoga ytterligare intygsblankett med nya underskrifter.

  För att antas till Speciallärarprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare efter avlagd lärarexamen. 

  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet Speciallärarprogrammet:
  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet. Speciallärarprogrammet (67 Kb)

  Observera att i informationen steg för steg-guiden nedan avser utbildningar med svarskrav på antagningsbeskedet. Om du erbjuds studieplats eller reservplats på Speciallärarprogrammet behöver du inte svara ja. Mer information om detta hittar du på ditt antagningsbesked.

 • Mer information

  Sen anmälan för HT23
  Speciallärarprogrammet är öppet för sen anmälan till och med 17 april.

  Reservantagning för HT23
  Reservantagning kommer att starta tidigast 15 augusti 2023.

  Tillgodoräknande
  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  Läs mer om:
  Tillgodoräknande.
   

  Webbregistrering
  Du måste registrera dig för att behålla din utbildningsplats.
  Läs mer om webbregistrering på utbildningens inledande kurssida

  Svar för vanliga frågor (FAQ)
   

  Studera med funktionsnedsättning
  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Athena

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida

  Hitta till oss