Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass - uppdragsutbildning

Vill du utveckla din kompetens inom läs- och skrivinlärning? Kursen är en uppdragsutbildning och vänder sig till dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass.

Lektion i förskoleklass
Institutionen för ämnesdidaktik ger en nätbaserad uppdragsutbildning för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. Du får fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Foto: Niklas Björling

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Så här anmäler du dig

  1. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande (92 Kb) . Blanketten skannas och bifogas din anmälan. Sista kompletteringsdag för huvudmans godkännande är 15 maj. 
  2.  Anmäl dig via Antagning.se.