Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språk och lärande i skolan i ett flerspråkighetsperspektiv

Den här kursen behandlar litteracitet, läsning och skrivning i ett andraspråksperspektiv. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Vi talar om språk och lärande i skolans ämnen och uppmärksammar kritiska perspektiv i förhållande till text, undervisning och litteracitetsanvändning. Vi diskuterar även systemisk-funktionell lingvistik och genrepedagogik.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp