Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkdidaktiska forskningsperspektiv

I den här kursen behandlar vi aktuella problem och omstridda forskningsrön rörande språkinlärning, samt vad detta kan innebära för språkundervisningen. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Du får studera och diskutera aktuell språkdidaktisk forskning om att tillägna sig och undervisa i förstaspråk, andraspråk och främmande språk. Vi undersöker också relationen mellan språkdidaktiska problemområden och undervisningspraktiker i olika sammanhang. Utifrån aktuell språkdidaktisk forskning analyserar och jämför vi styrdokument från olika sammanhang inom språkundervisning.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp