Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkdidaktiska forskningsperspektiv

I den här kursen behandlar vi aktuella problem och omstridda forskningsrön rörande språkinlärning, samt vad detta kan innebära för språkundervisningen. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Du får studera och diskutera aktuell språkdidaktisk forskning om att tillägna sig och undervisa i förstaspråk, andraspråk och främmande språk. Vi undersöker också relationen mellan språkdidaktiska problemområden och undervisningspraktiker i olika sammanhang. Utifrån aktuell språkdidaktisk forskning analyserar och jämför vi styrdokument från olika sammanhang inom språkundervisning.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen sker digitalt i form av seminarier. Kursen ges på engelska och det är obligatorisk närvaro för samtliga schemalagda aktiviteter.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Höstterminen 2021: Una Cunningham

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master
  Studievägledning - Grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN