Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, ett språk samt humaniora och samhällsvetenskap - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

  • 22,5 hp

Kursen Skolan i samhället utgör den första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Skolan i samhället har delats upp i fyra inriktningar. Du som har språk som förstaämne och humaniora och samhällsvetenskap som andraämne ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

Kursen omfattar fyra delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter.
Logga in i Athena

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning