Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, ett språk samt humaniora och samhällsvetenskap - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen utgör den första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet KPU - humaniora och samhällsvetenskap och ges under utbildningens första termin. Kursen har delats upp i fyra inriktningar. Du som har ett språk som förstaämne och ditt andraämne inom humaniora eller samhällsvetenskap ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Kursens olika delkurser orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.