Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hitta till din institution

Humanistiska fakulteten

Engelska institutionen

Filosofiska institutionen

Historiska institutionen

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Institutionen för kultur och estetik

Institutionen för lingvistik

Institutionen för mediestudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för språkdidaktik

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Romanska och klassiska institutionen


Juridiska fakulteten

Juridiska institutionen


Samhällsvetenskapliga fakulteten

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Företagsekonomiska institutionen

Institutet för social forskning (SOFI)

Institutionen för data- och systemvetenskap

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för socialt arbete

Kriminologiska institutionen

Kulturgeografiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen

Psykologiska institutionen

Socialantropologiska institutionen

Sociologiska institutionen

Specialpedagogiska institutionen

Statistiska institutionen

Statsvetenskapliga institutionen


Naturvetenskapliga området

Matematisk-fysiska sektionen

Fysikum

Institutionen för astronomi

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Matematiska institutionen

Meteorologiska institutionen (MISU)

Kemiska sektionen

Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Institutionen för organisk kemi

Biologiska sektionen

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)

Zoologiska institutionen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

Institutionen för miljövetenskap

Institutionen för naturgeografi

På denna sida