Photo: Jan Alvar Lindencrona

Zoologiska institutionen finns i hus D och E i Arrheniuslaboratorierna på Stockholms universitets campusområde.