Sidan på engelska

• Postadress

Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
Namn
106 91 Stockholm

Telefon: (08) 16 20 00 (se medarbetare för direktnummer)
Vägen hit
Campus karta
Geohuset husplan

• Besöksadress

Svante Arrhenius väg 8

• Geoverkstad

Svante Arrhenius väg 6A

• Leveransadress för skrymmande gods

Stockholms universitet
Institutionen för geologiska vetenskaper
Namn
Frescativägen 8
114 18 Stockholm

• Address för fakturor från företag i Sverige och i utlandet

Stockholms universitet
Postbox 507 41
202 70 Malmö
(Sweden)

• Institutionens referens nr (464) och ditt namn måste finnas på fakturan

Ladda ner manualen om den nya fakturaadressen (81 Kb)

Stockholms universitet organisationsnummer
Inom Sverige: 202100-3062
Utomlands (VAT number): SE 202100-3062-01