För de nationella proven i kurs 1a, 1b och 1c våren 2012 gick sekretessen ut 2012-06-30. Längst ner på sidan finns länk till Umeå universitet och de tidigare kursproven för
kurs 2–4.

 

Kurs 1a

 Ma 1a VT2012 (pdf) (7839 Kb)

 Ma 1a VT2012 (word) (14467 Kb)

 

Kurs 1b

 Ma 1b VT2012 (pdf) (5182 Kb)

 Ma 1b VT2012 (word) (13867 Kb)

 

Kurs 1c

 Ma 1c VT2012 (pdf) (9695 Kb)

 Ma 1c VT2012 (word) (12891 Kb)

 

 

Kurs A

 Kurs A VT 2010 Del 1 Kortsvar (141 Kb)
 Kurs A VT 2010 Del 1 (799 Kb)
 Kurs A VT 2010 Del 2 (5009 Kb)
 Kurs A VT 2010 Bedömningsanvisningar del 1 (2739 Kb)
 Kurs A VT 2010 Bedömningsanvisningar del 2 (1705 Kb)

 Kurs A VT 2010, engelska delprov (803 Kb)


 Kurs A VT 2005 Del 1 (47 Kb)
 Kurs A VT 2005 Del 2 (208 Kb)
 Kurs A VT 2005 Bedömningsanvisningar (1505 Kb)

 Kurs A VT 2005, engelska delprov (2199 Kb)

 

 Kurs A VT 2002 Del 1 (56 Kb)
 Kurs A VT 2002 Del 2 (122 Kb)
 Kurs A VT 2002 Bedömningsanvisningar (1232 Kb)

 Kurs A VT 2002, engelska delprov (1224 Kb)

 

 Kurs A VT 2001 Del 1 (381 Kb)
 Kurs A VT 2001 Del 2 (1059 Kb)
 Kurs A VT 2001 Bedömningsanvisningar (1323 Kb)

 Kurs A VT 2001, engelska delprov (1227 Kb)

 

 Kurs A HT 2001 Del 1 (212 Kb)
 Kurs A HT 2001 Del 2 (473 Kb)
 Kurs A HT 2001 Bedömningsanvisningar (1302 Kb)

 Kurs A HT 2001, engelska delprov (666 Kb)

 

 Kurs A VT 2000 Del 1 (323 Kb)
 Kurs A VT 2000 Del 2 (372 Kb)
 Kurs A VT 2000 Del 3 (1750 Kb)
 Kurs A VT 2000 Bedömningsanvisningar (1175 Kb)

 

 Kurs A HT 2000 Del 1 (224 Kb)
 Kurs A HT 2000 Del 2 (1067 Kb)
 Kurs A HT 2000 Bedömnngsanvisningar (1248 Kb)