För de nationella proven i kurs 1a, 1b och 1c våren 2012 gick sekretessen ut 2012-06-30. Längst ner på sidan finns länk till Umeå universitet och de tidigare kursproven för
kurs 2–4.

Kurs 1a

 

 Provhäfte Del I 1a (619 Kb)

 Provhäfte Del I 1a, engelsk version (702 Kb)

 Provhäfte Del II 1a (1029 Kb)

 Provhäfte Del II 1a, engelsk version (1204 Kb)

 Provhäfte Del III 1a (6091 Kb)

 Provhäfte Del III 1a, engelsk version (5854 Kb)

 Bedömningsanvisningar 1a (5092 Kb)

 Lärarinformation med muntlig del 1a (816 Kb)

 

Kurs 1b

 Provhäfte Del I 1b (2090 Kb)

 Provhäfte Del I 1b, engelsk version (1010 Kb)

 Provhäfte Del II 1b (1029 Kb)

 Provhäfte Del II 1b, engelsk version (1204 Kb)

 Provhäfte Del III 1b (3447 Kb)

 Provhäfte Del III 1b, engelsk version (3236 Kb)

 Bedömningsanvisningar 1b (6511 Kb)

 Lärarinformation med muntlig del 1b (818 Kb)

 

Kurs 1c

 Provhäfte Del I 1c (1044 Kb)

 Provhäfte Del I 1c, engelsk version (910 Kb)

 Provhäfte Del II 1c (1029 Kb)

 Provhäfte Del II 1c, engelsk version (1204 Kb)

 Provhäfte Del III 1c (4303 Kb)

 Provhäfte Del III 1c, engelsk version (4278 Kb)

 Bedömningsanvisningar 1c (6886 Kb)

 Lärarinformation med muntlig del 1c (818 Kb)

 

Kurs A

 Kurs A VT 2010 Del 1 Kortsvar (141 Kb)
 Kurs A VT 2010 Del 1 (799 Kb)
 Kurs A VT 2010 Del 2 (5009 Kb)
 Kurs A VT 2010 Bedömningsanvisningar del 1 (2739 Kb)
 Kurs A VT 2010 Bedömningsanvisningar del 2 (1705 Kb)

 Kurs A VT 2010, engelska delprov (803 Kb)


 Kurs A VT 2005 Del 1 (47 Kb)
 Kurs A VT 2005 Del 2 (208 Kb)
 Kurs A VT 2005 Bedömningsanvisningar (1505 Kb)

 Kurs A VT 2005, engelska delprov (2199 Kb)

 

 Kurs A VT 2002 Del 1 (56 Kb)
 Kurs A VT 2002 Del 2 (122 Kb)
 Kurs A VT 2002 Bedömningsanvisningar (1232 Kb)

 Kurs A VT 2002, engelska delprov (1224 Kb)

 

 Kurs A VT 2001 Del 1 (381 Kb)
 Kurs A VT 2001 Del 2 (1059 Kb)
 Kurs A VT 2001 Bedömningsanvisningar (1323 Kb)

 Kurs A VT 2001, engelska delprov (1227 Kb)

 

 Kurs A HT 2001 Del 1 (212 Kb)
 Kurs A HT 2001 Del 2 (473 Kb)
 Kurs A HT 2001 Bedömningsanvisningar (1302 Kb)

 Kurs A HT 2001, engelska delprov (666 Kb)

 

 Kurs A VT 2000 Del 1 (323 Kb)
 Kurs A VT 2000 Del 2 (372 Kb)
 Kurs A VT 2000 Del 3 (1750 Kb)
 Kurs A VT 2000 Bedömningsanvisningar (1175 Kb)

 

 Kurs A HT 2000 Del 1 (224 Kb)
 Kurs A HT 2000 Del 2 (1067 Kb)
 Kurs A HT 2000 Bedömnngsanvisningar (1248 Kb)