Forskare på BUV får bidrag från Vetenskapsrådet

Camilla Rindstedt och David Cardell, BUV, har beviljats projektmedel för forskning inom utbildningsvetenskap.

Camilla Rindstedt, forskare, universitetslektor och docent, BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms u
Camilla Rindstedt, forskare, universitetslektor och docent, BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Camilla Rindstedt och David Cardell, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, har beviljats projektmedel för sitt forskningsprojekt:
”Pappa med barn: en etnografisk studie av institutionella samtal, BVC och vardagsliv”.

Syftet med bidragsformen är att stödja utforskandet av innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap.

Beloppet är på 5 974 000 kronor.

David Cardell, universitetslektor, BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet
David Cardell, forskare och universitetslektor, BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet