Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt IT-styrningens påverkan på digital transformation

Syftet med detta avhandlingsprojekt är att studera de IT-styrningsmekanismer som påverkar digital transformation i olika organisationer. Vi undersöker också hur IT-styrningen påverkar organisationers prestationer.

IT governance and digital transformation
Foto: Sajad Nori/Unsplash.

Många organisationer funderar över hur de ska öka sina direkta investeringar i digital teknik. De vill gå igenom en digital transformation som leder till värdeskapande möjligheter.

Tidigare studier har visat att styrning av informationsteknologi (IT) spelar en viktig roll för organisationers digitala initiativ. IT-styrningens strukturer, processer och relationsmekanismer kan förbättra företagens prestation.

Men frågan är om traditionella IT-styrningsmekanismer är tillräckliga i detta digitala tidevarv? Hittills har få studier genomförts inom området. Detta avhandlingsprojekt kommer att försöka identifiera de IT-styrningsmekanismer som påverkar digital transformation.

Studien bidrar till både forskning och praktik. Den bidrar med forskningsbaserad kunskap om de IT-styrningsmekanismer som påverkar digital transformation, och informerar praktiker om vilka IT-styrningsmekanismer de bör fokusera på för en framgångsrik digital transformation.

Det här är Rahmat Mulyanas avhandlingsprojekt.
Handledare är Lazar Rusu, biträdande handledare är Erik Perjons.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Lazar Rusu

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Lazar Rusu

Erik Perjons

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Erik Perjons

Medlemmar

Rahmat Mulyana

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Rahmat Mulyana