Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet

Tillgången till förnybara energikällor som vindkraft varierar över tid, och kan balanseras upp av den mer flexibla vattenkraften. I detta projekt använder vi spelteori för att undersöka hur strategiska vattenkraftsproducenter kan utnyttja denna hävstångseffekt på den nordiska energimarknaden.

Genrebild: Sollefteå vattenkraftverk. Foto: Pia G Johansson/Mostphotos.
Sollefteå vattenkraftverk. Foto: Pia G Johansson/Mostphotos.

År 2040 ska elsektorn inte längre vara beroende av fossila bränslen. Det kräver stora investeringar i förnybar elproduktion, till exempel sol- och vindkraft. Eftersom den förnybara elproduktionen inte är konstant över tiden, och dessutom platsspecifik, spelar den mer flexibla vattenkraften en viktig roll.

Men på en avreglerad elindustri ligger flexibla elproducenters mål inte nödvändigtvis i linje med samhällets. Det innebär att politiska beslutsfattare måste utforma marknadsbaserade mekanismer för att mildra oönskade ekonomiska eller miljömässiga resultat. Samtidigt behöver planeringen av elförsörjning vara anpassad till det förändrade landskapet för att säkerställa ett konkurrenskraftigt elsystem.

I projektet utvecklar vi spelteoretiska modeller som (i) återspeglar agentbeteende på en marknad med hög förnybar elproduktion och (ii) tar fram regleringsmekanismer för att lösa motstridiga mål. Vår tvärvetenskapliga metodologi kan stötta politiska beslutsfattare i övergången till ett mer flexibelt, robust och hållbart energisystem.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Afzal Siddiqui

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Afzal Siddiqui

Fredrik Hedenus

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola

Aron Larsson

Vice föreståndare eGovLab

Institutionen för data- och systemvetenskap
Photo of Aron Larsson

Lina Reichenberg

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola

Medlemmar

Hanna Ek Fälth

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola

Farzad Hassanzadeh Moghimi

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Xiaoming Kan

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola

Publikationer

Nyheter