Börja forska

Institutionen erbjuder utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämnena Asiens språk och kulturer och Mellanösterns språk och kulturer.

Båda ämnena utgörs av multidisciplinära och tvärvetenskapliga områdesstudier, och kännetecknas av att en väsentlig del av materialet omfattar såväl primär- som sekundärkällor på det källspråk som bestäms av avhandlingsprojektet.

Forskarutbildningsämnet Asiens språk och kulturer utgörs av områdesstudier med fokus på ett eller flera av de huvudsakliga språk- och kulturområdena Japan, Kina och Korea.

Forskarutbildningsämnet Mellanösterns språk och kulturer utgörs av områdesstudier med fokus på ett eller flera av de huvudsakliga språk- och kulturområdena i Mellanöstern och Nordafrika.

Mer om forskarutbildningarna vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier

Forskningsetisk policy vid Stockholms universitet

På denna sida