Konferenser och seminarier

Här hittar du information om våra högre seminarier och måndagsföreläsningar. För fristående seminarier och konferenser hänvisar vi till kalendern på vår startsida.

Högre seminarier

Institutionens högre seminarier fungerar som:

  • en plats för doktorander att presentera sin forskning och få kritisk input;
  • en plats för institutionens forskare att undersöka möjligheter till samarbete med avseende på forskningsförslag, stöd till forskningsprojekt och ansökningar;
  • en plats för institutionens forskare att träffa nya och besökande akademiker.

Om möjligt hålls cirka fyra högre seminarier per termin, alltid på onsdagar mellan klockan 14:00 – 15:45.

De högre seminarierna sammankallades inledningsvis av professor Marja Kaikkonen Meiling. Sedan 2020 är professor Jaqueline Berndt ansvarig för de högre seminarierna.

Kontakta henne gärna med dina frågor och förslag: jberndt@su.se

Måndagsföreläsningar

Internationella forskare i Kinas språk och kultur delar med sig av sin forskning i en serie måndagsföreläsningar varje termin.

Måndagsföreläsningarna koordineras av professor Irmy Schweiger.

Tidigare Måndagsföreläsningar

Vårterminen 2022
Höstterminen 2021: Taiwans litteratur och kultur i fokus

På denna sida