Studera utomlands

Det finns olika möjligheter att åka utomlands inom ramen för dina studier på Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier.

De flesta av våra utbildningar är upplagda på ett sätt som förenklar studier utomlands en särskild termin eller ett särskilt läsår.

Om du är intresserad av att åka som utbytesstudent en eller två terminer finns det två möjligheter. Antingen genom Stockholms universitets centrala avtal, eller genom ett institutionsspecifikt avtal.

Om du vill vara utomlands en kortare tid, ska skriva uppsats och vill göra en fältstudie i ett utvecklingsland kanske ett MFS-stipendium kan vara något för dig.

 

Ett centralt utbytesavtal är ett avtal som gäller hela universitet. Till ett centralt utbytesavtal kan alla studenter vid Stockholms universitet söka, oavsett ämne. Det innebär bland annat att du som student får tillgång till stora delar av det mottagande lärosätets kursutbud. Vid Stockholms universitet finns bland annat flera centrala utbytesavtal med lärosäten i Japan, Kina och Korea. För tillfället finns dessvärre inget aktivt avtal i Mellanöstern eller Nordafrika.

Att åka på ett utbyte genom ett centralt avtal innebär bland annat att du är befriad från studieavgifter vid det mottagande lärosätet samt att du får en försäkring som täcker din vistelse i utlandet. Alla centrala utbytesplatser utlyses och administreras också centralt, ett år i förväg.

Centrala avtal

Som en del av din ansökan till ett centralt utbytesavtal ska du göra ett preliminärt val av kurser vid de lärosäten dit du ansöker om utbytesplats. Läs igenom kursutbudet vid de lärosäten du valt och kontakta sedan Margarita Shiraishi, utbyteskoordinator vid institutionen för att diskutera dina preliminära kursval.

 

Institutionen administrerar utresande studenter vid ett antal centrala avtal i Japan och ett i Kina. När du söker en utbytesplats via något av dessa avtal konkurrerar du endast med övriga studenter vid institutionen som läser samma ämne som du.

Japan
Chuo University
Tokai University
Nanzan University
Kyoto University
Nihon University

Kina
Jilin University

Information om utlysning och ansökan till dessa platser får du i god tid genom information på Athena, eller genom att kontakta Margarita Shiraishi eller Johan Fresk (Kina).

 

Ett institutionsspecifikt utbytesavtal är ett avtal mellan två institutioner vid olika lärosäten, vanligtvis inom ett specifikt ämne. Sådana avtal inom Europa kallas för Erasmusavtal och utanför Europa kallas dessa avtal för bilaterala avtal. De institutionsspecifika avtalen är endast öppna för studenter som läser vid institutionen.

För närvarande har institutionen bilaterala avtal, med Sogang University och Konkuk University i Sydkorea, Hang Seng University of Hong Kong i Hong Kong (HSUHK), Osaka University och Kwansei Gakuin University (KGU) i Japan. De tre första är främst avsedda för institutionens studenter som läser på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Asienstudier. Avtalet med Kwansei Gakuin University är främst avsett för studenter på grundnivå.

Institutionen har även bilaterala avtal med följande lärosäten i Mellanöstern och Nordafrika:

Al Akhawayn University in Ifrane, i Marocko
Hebrew University of Jerusalem, i Israel.
Université Saint-Esprit de Kaslik, i Libanon.

Institutionen har också två Erasmusavtal, med Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau i Tyskland, Università Ca’Foscari Venezia i Italien. Dessa avtal är endast öppna för masterstudenter. Ett europeiskt utbyte finns också med Ivan Franko National University of Lviv i Ukraina.

 

Om du vill skriva uppsats eller samla in data utomlands i samband med en uppsatskurs vid Stockholms universitet finns det möjlighet att ansöka om  stipendieprogrammet Erasmus+.

Läs mer om vad alternativen innebär och vilka krav du måste uppfylla för att kunna få ett stipendium

 

Även om det för de flesta språkstudenter är naturligt att söka sig till det land där språket man studerar talas, finns det också möjlighet att söka utbytesterminer eller utbytesår inom Norden och Europa.

Stockholms universitets information om europeiska utbyten

 

När du reser utomlands för att studera som utbytesstudent är det viktigt att det du läser när du är borta kan tillgodoräknas som svenska högskolepoäng när du kommer hem. Av den anledningen ska ett så kallat Learning agreement upprättas innan du reser iväg. Ett Learning Agreement är ett avtal där du som student, tillsammans med aktuell studierektor vid institutionen, kommer överens om vilka kurser du ska läsa under din utlandsvistelse.

När du sedan kommer hem efter ditt utbyte måste du ansöka om tillgodoräknande av dina studier i utlandet. Det är alltså ingenting som sker automatiskt. För att ansöka om tillgodoräknande loggar du in på Ladok med ditt studentkonto och följer instruktionerna där.

Ladok

 

Utbytesstudenter behöver inte betala terminsavgift. Dock kan andra avgifter tillkomma så som registreringsavgift, extra försäkring eller läkarintyg. CSN beviljar studiemedel för utlandsstudier, förutsatt att du uppfyller kraven.

CSN:s sida för utlandsstudier

Det är institutionen som registrerar dig som utbytesstudent så att du kan få dina studiemedel.

Om du är antagen som utbytesstudent inom Norden eller Europa kan du söka Erasmusstipendier eller Nordplusstipendier för att täcka de extra kostnader som det innebär att studera utomlands.

Stipendium för studier Erasmus+
Utlysningar och stipendier

 

När du som student åker på ett utbytesavtal har du rätt att få en student-UT försäkring. Stockholms universitet har tecknat en försäkring för alla utresande studenter via kammarkollegiet, men även om försäkringen är heltäckande kan det vara klokt att se över villkoren eftersom behov av försäkring kan variera mellan olika individer.

Kammarkollegiet

 

Kontakt

Utbyteskoordinator
På denna sida