Kontakt

Studentexpeditionen och studievägledare

På expeditionen kan du få hjälp med att registrera dig, ta ut studieintyg och få hjälp med andra administrativa frågor kring dina studier.

Studievägledaren kan hjälpa dig med att välja rätt kurs, planera och genomföra dina studier.

Studentexpeditionen och studievägledaren når du lättast via e-post.

Studentexpedition och studievägledare

Studierektorer

Hos studierektorerna vid vår institution kan du få hjälp med att välja rätt kurs, planera och genomföra studierna i ditt ämnesområde, tillgodoräkna dig kurser, göra studieuppehåll, få särskilt stöd, och information om arbetsmarknaden.

Studierektor för Asiens språk och kulturer
Studierektor för Mellanösterns språk och kulturer
Studierektor för utbildning på forskarnivå

Internationell koordinator för utbytesstudier

Den internationella koordinatorn hanterar frågor och administration av utbytesstudier inom ramen för din utbildning vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier.

Internationell koordinator för utbytesstudier
På denna sida