Publikationer

På denna sida hittar du de senaste årens böcker och artiklar av våra forskare. Du hittar även information om utgivning på Stockholm University Press.

Alla artiklar av våra forskare kan ni hitta i databasen DiVA.

2022

Tania Al Saadi, al-Miṣrī, Ibrāhīm, Encyclopaedia of Islam, THREE: Online
Elie Wardini, Arabic Computational Linguistics: Potential, Pitfalls and Challenges
Natural Language Processing in Artificial Intelligence, 105-117

2021

Jaqueline Berndt, Introduction to “Anime Studies”, Anime Studies, 1-18
Jaqueline Berndt, Collapsing Boundaries, Beyond MAUS, 169-192
Isa Blumi, Ottoman Albanians in an Era of Transition: An Engagement with a Fluid Modern World." Narrated Empires: Perceptions of Late Habsburg and Ottoman Multinationalism, 191-212
Elena Chiti, What did cosmopolitan mean? An Approach through Alexandrian Francophone literary milieus (1880-1940), Cultural Entanglement in the Pre-Independence Arab World, 71-92
Ewa Machotka, Marketing Modernity: Women in Japanese Modern Commercial Posters, Gender, Visual Empire, Pop Culture
Astrid Ottosson al Bitar, “Att öppna upp för min fantasi.” Möjlighet till rörlighet och självbestämmande i tre palestinska romaner för ungdomar, Bortom den arabiska våren: Studier i arabisk och persisk kultur och litteratur - en vänbok till Hesham Bahari, 177-200
Jan Romgard, From geosciences to prehistory: J.G. Andersson’s researches in China 1914–1924, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities No. 82: 100th Anniversary of the Discovery of the Yangshao Culture by Johan Gunnar Andersson, 23-64

2020

Tania Al Saadi, al-Mazini, Ibrahim, Encyclopaedia of Islam, THREE: Online
Jaqueline Berndt, Deviating from “Art”, Comic Art in Museums, 180-193
Jaqueline Berndt, Von der privaten Sammlung zur nationalen Datenbank, Comics & Archive, 97-112
Jaqueline Berndt, Manga Aging, Spaces Between, 175-186
Jaqueline Berndt, Conjoined by Hand, Mechademia: Second Arc 12 (2), 83-101
Isa Blumi, Yemen, Imperialism in,The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism, 2905-2915
Stina Jelbring, Murasaki Shikibu: Genji Monogatari [The Tale of Genji], The Literary Encyclopedia: Volume 10.2.2: Japanese Writing and Culture
Stina Jelbring, Platser av betydelse, Humanistiska fakulteten 1919–2019: Nedslag i humaniora, Stockholm: Stockholms universitet, 10-14
Marja Kaikkonen, Platser av betydelse, Humanistiska fakulteten 1919–2019: Nedslag i humaniora, Stockholm: Stockholms universitet, 10-14
Eunah Kim, Platser av betydelse, Humanistiska fakulteten 1919–2019: Nedslag i humaniora, Stockholm: Stockholms universitet, 10-14
Ida Kirkegaard, The Archive in Anime Production, Archiving Movements, 41-49
Gunnar Linder, Platser av betydelse, Humanistiska fakulteten 1919–2019: Nedslag i humaniora, Stockholm: Stockholms universitet, 10-14
Ewa Machotka, Bijutsushi o koete: (Beyond Art History): Venakyurā mappingu toshite no Nihon kinsei fūkei hanga (Vernacular Mapping in Japanese Early Modern Landscape Prints), Zōkei no poetika: Nihon bijutsushi o meguru atarana chihei = The poetics of form: new horizons in Japanese art history
Astrid Ottosson al Bitar, Platser av betydelse, Humanistiska fakulteten 1919–2019: Nedslag i humaniora, Stockholm: Stockholms universitet, 10-14

2019

Jaqueline Berndt, Introduction: Shōjo Mediations, Shōjo Across Media, 1-21
Isa Blumi, Navigating the Challenge of Liberalism: The Albanian Orthodox Church’s Century, Churches and Politics in Southeastern Europe, 197-222
Elena Chiti, The Crisis as an Institutional Tool, Culture and Crisis in the Arab World, 103-128
Monika Gänssbauer, Digital Humanities in the German-Speaking World, Digital Humanities and New Ways of Teaching, 3-16
Seren Selvin Korkmaz, (Re)construction of Turkish National Identity in Urban Space, Nation-Building and Turkish Modernization, 233-254

2018

Jaqueline Berndt, Introduction: Shōjo Mediations, Shōjo Across Media, 1-21
Isa Blumi, Battles of Nostalgic Proportion: The Transformations of Islam-as-Historical-Force in Western Balkan Reconstitutions of the Past, Nostalgia, Loss & Creativity in South-East Europe: Political and Cultural Representations of the Past, 37-71
Monika Gännsbauer, Interdependencies Between Literature, Language and Translation in Late Nineteenth and Early Twentieth Century China, Between Texts, Beyond Words: Intertextuality and Translation, 49-63
Stina Jelbring, Expansions of Metaphor in Classical Japanese Court Literature, Studies of Imagery in Early Mediterranean and East Asian Poetry, 25
Gabriel Jonsson, North Korea’s Dual Strategy Towards the UN, Seeking Common Ground: Challenges and Opportunities in the Asia-Pacific
Ewa Machotka, Exhibiting the Return to terroir: Art and the Politics of Nature in Post-Bubble Japan, Rethinking Nature in Post-Fukushima Japan: Facing the Crisis, Vol. 10, 133-153
Ewa Machotka, Consuming Eco-Art: Satoyama at the Echigo–Tsumari Art Triennale 2012, Consuming Life in Post-Bubble Japan: A Transdisciplinary Perspective

Stockholm Studies in Media Arts Japan (SMAJ)
SMAJ strävar efter att tillhandahålla ett multidisciplinärt forum för forskning om media och konst associerad med Japan, och prioriterar undersökningar av former, format, materialiteter och kreativa metoder. Omfattningen av ämnen är bred, inklusive texter, föreställningar och artefakter från olika tider och sociala positioner i en mängd olika lokala och transnationella kulturer.

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida