Våra utbildningar

Hos oss kan du utbilda dig inom två huvudområden: Asiens språk och kulturer och Mellanösterns språk och kulturer.

Sök bland våra utbildningar

Vi erbjuder kurser i japanska, kinesiska, koreanska, arabiska och Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Vi har kurser och program på grundnivå och avancerad nivå både för dig som söker direkt efter gymnasiet och/eller har studerat tidigare på högskolenivå. Flera av våra kurser och program ges även på engelska. Det finns också möjlighet till utbytesstudier i vissa av våra ämnen.

Vi har också utbildning på forskarnivå.

 

Japans språk och kultur

日本学科へようこそ!

Foto: MostPhotos

Gillar du manga, anime eller japansk konst och film? Eller vill du veta mer om Japans kultur, ekonomi och samhälle? Då är studier i japanska något för dig! Med goda kunskaper i japanska får du insikt i en kultur där gammalt möter nytt och där gamla traditioner blandas med influenser utifrån.

För att våra studenter ska nå språkfärdigheter på hög nivå och få en medvetenhet för språk som en del av samtida kultur, ägnas två tredjedelar av de kurser vi erbjuder på grundnivå åt det japanska språket. Studenter som tar en kandidatexamen kan sedan fortsätta till avancerad nivå, antingen genom att läsa fristående kurser eller genom att ansöka till masterprogrammet i Asienstudier.

Mer om ämnet

Under utbildningen studerar du i huvudsak japanska men har också möjlighet att läsa 22,5 hp breddningsstudier. Där kan du välja kurser om till exempel japansk populärkultur, historia, litteratur och scenkonst.

Nybörjarkursen i japanska startar varje hösttermin och består av sex terminers studier för en kandidatexamen. Alla kurser ges som fristående kurser.
Den sjätte terminen skriver du en kandidatuppsats som delvis baseras på japanska källor.

Vi har utbytesavtal med flera japanska universitet för att ge dig möjlighet att studera japanska på plats i Japan.

För fristående kurser skiftar vårt utbud från termin till termin. Grundläggande behörighet gäller för de flesta kurser på grundnivå.

Masterprogram

Efter att du tagit en kandidatexamen kan du läsa vårt 2-åriga Masterprogram i Asienstudier där du kan fördjupa dig ytterligare i det japanska språket och kulturen, och lära dig mer om Asien som region. Under masterprogrammet har du möjlighet att studera utomlands eller göra praktik.

Kurser

Vi erbjuder också fristående kurser på avancerad nivå. Utbudet av kurser kan variera från termin till termin. För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande.

Behörighet till forskarutbildningen

En masterexamen från Masterprogrammet i Asienstudier ger behörighet att söka till forskarutbildningen i Asiens språk och kulturer.

Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

Studievägledning:
exp.asien@su.se

Studierektor:
Johan Fresk
Telefon: 08-16 36 20

 

 

Kinas språk och kultur

欢迎你们来学中文!

Foto: MostPhotos

Kina är världens folkrikaste land och har i dag världens näst största ekonomi. Kina är under ständig utveckling och genom att lära dig kinesiska får du tillgång till landets rika kultur, flertusenåriga historia och fascinerande samhällsutveckling. För att inte tala om att du kan kommunicera med över en miljard kineser!

När du studerar kinesiska lär du dig det moderna standardspråket, putonghua. Under utbildningen studerar du till tre fjärdedelar det kinesiska språket medan en fjärdedel ägnas åt studier om Kinas historia och kultur. Du kommer att lära dig mer om till exempel historia, landets traditionella kultur eller politiska förhållanden.

Mer om ämnet

Nybörjarkursen i kinesiska startar varje hösttermin och består av sex terminers studier för en kandidatexamen. Alla kurser ges också som fristående kurser. Den sjätte terminen skriver du en kandidatuppsats som delvis baseras på kinesiska källor.

Genom utbytesavtal får du möjlighet att studera språket vid Jilins universitet på plats i Kina under den tredje terminen.

För fristående kurser kan vårt utbud skifta från termin till termin. Grundläggande behörighet gäller för de flesta kurser på grundnivå.

Masterprogram

Efter att du tagit en kandidatexamen kan du läsa vårt 2-åriga Masterprogram i Asienstudier där du kan fördjupa dig ytterligare i det kinesiska språket och kulturen samt lära dig mer om Asien som region. Under masterprogrammet har du möjlighet att studera utomlands eller göra praktik.

Kurser

Vi erbjuder också fristående kurser på avancerad nivå. Utbudet av kurser kan variera från termin till termin. Du kan också läsa enskilda kurser. För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande.

Behörighet till forskarutbildningen

En masterexamen från Masterprogrammet i Asienstudier ger behörighet att söka till forskarutbildningen i Asiens språk och kulturer.

Har du frågor om utbildningarna i Kinas språk ock kultur?

Studievägledning:
exp.asien@su.se

Studierektor:
Johan Fresk
Telefon: 08-16 36 20

 

Koreas språk och kultur

스톡홀름 대학교 한국학과에 오신 것을 환영합니다!

Foto: MostPhotos

Intresset för Korea har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Inte minst med anledning av Sydkoreas alltmer synliga roll i världsekonomin, landets tekniska innovationer, den spännande populärkulturen och skönhetsindustrin. Koreanska är det sextonde mest spridda språket i världen och talas idag av mer än 78 miljoner människor.

Under utbildningen studerar du i huvudsak koreanska men har också möjlighet att läsa 30 hp breddningsstudier. Där kan du välja mellan kurser i exempelvis Koreas historia, traditionella kultur eller politiska förhållanden.

Mer om ämnet

Nybörjarkursen i koreanska startar varje hösttermin och består av sex terminers studier för en kandidatexamen. Alla kurser ges som fristående kurser.

Den sjätte terminen skriver du en kandidatuppsats som delvis baseras på koreanska källor.

Du har också möjlighet att läsa koreanska på plats i Sydkorea genom något av de utbytesavtal som Stockholms universitet har i landet.

För fristående kurser kan vårt utbud skifta från termin till termin. Grundläggande behörighet gäller för de flesta kurser på grundnivå.

Masterprogram

Efter att du tagit en kandidatexamen kan du läsa vårt 2-åriga Masterprogram i Asienstudier där du kan fördjupa dig ytterligare i det koreanska språket och kulturen samt lära dig mer om Asien som region. Under masterprogrammet har du möjlighet att studera utomlands eller göra praktik.

Kurser

Vi erbjuder också fristående kurser på avancerad nivå. Utbudet av kurser kan variera från termin till termin. För att studera på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande.

Behörighet till forskarutbildningen

En masterexamen från Masterprogrammet i Asienstudier ger behörighet att söka till forskarutbildningen i Asiens språk och kulturer.

Har du frågor om utbildningarna i Koreas språk och kultur?

Studievägledning:
exp.asien@su.se

Studierektor:
Johan Fresk

Telefon: 08-16 36 20

 

Mellanösterns språk och kulturer

مرحبا بكم في قسم لغات وثقافات الشرق الأوسط

Foto: MostPhotos

Det finns ett stort intresse i samhället för vad som händer i Mellanöstern och Nordafrika. Det behövs därför personer med kunskap om regionens historia och samtida utveckling och som behärskar det arabiska språket som är ett av de fem största språken i världen.

Inom huvudområdet Mellanösterns språk och kulturer kan du välja att studera:

• Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier
• Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Våra kurser kan läsas från nybörjarnivå till avancerad nivå. För dig som vill ta en kandidatexamen i ämnet finns även möjlighet att välja ett av våra två kandidatprogram. Vi erbjuder också ett masterprogram i Mellanösternstudier med två studieingångar: arabiska och områdesstudier.

Mer om arabiska

Mer om Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Arabiska med Mellanöstern- och Nordafrikastudier


Kurser

När du studerar arabiska på grundnivå vid Stockholms universitet lär du dig modern standardarabiska och får kunskap om litteratur, historia, religion, ekonomi, politik och samhällsutveckling i Mellanöstern och Nordafrika.

Program

Kandidatprogrammet i arabiska med inriktning på Mellanöstern- och Nordafrikastudier är ett 3-årigt utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng. Studierna leder till kandidatexamen. Programmet är tvärvetenskapligt och kombinerar arabiska med samhällsvetenskapligt inriktade delkurser.

Mellanöstern- och Nordafrikastudier


Kurser

Inom ramen för Mellanöstern- och Nordafrikastudier studerar du regionens historia, religioner, samhällsliv, litteratur, kultur, media, ekonomi och politik på grundnivå. Du får också övning i forskningsmetodik och kritiskt tänkande. Alla kurser på grundnivå kan läsas som fristående kurser.

Program

Kandidatprogrammet i Mellanöstern- och Nordafrikastudier är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram. Programmet omfattar 6 terminers heltidsstudier och består av fyra obligatoriska kurser (om totalt 120hp) och valfria studier om totalt 60hp.
Särskilt fokus ligger på samtida samhällsförhållanden och hur dessa kan förstås genom en fördjupad kunskap om den lokala situationen, internationella förhållanden och den historiska kontexten.

För fristående kurser kan vårt utbud skifta från termin till termin. Grundläggande behörighet gäller för de flesta kurser på grundnivå.

Program

Masterprogrammet i Mellanösternstudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om Mellanöstern- och Nordafrikas språk och kulturer, såväl som områdesstudier som vetenskaplig disciplin.

Programmet har två studiegångar: arabiska och områdesstudier.

Studiegång 1 (arabiska) riktar sig till studenter som redan har studerat arabiska och ger fördjupad övning i det arabiska språket genom att utveckla studentens förmåga att tillgodogöra sig arabiskt källmaterial i vetenskaplig analys. Utbildningen omfattar även områdesstudier.

Studiegång 2 (områdesstudier) riktar sig till studenter som inte har studerat arabiska eller vill fokusera på regionala studier och ger fördjupade studier i Mellanöstern- och Nordafrikas samhällsliv.

Programmet ger även möjlighet att välja ett antal kurser inom andra huvudområden. Inom ramen för de valfria kurserna finns möjlighet till praktik, fältstudier, samt utlandsstudier vid ett lärosäte i Mellanöstern och Nordafrikaregionen.

Kurser

Vi erbjuder också fristående kurser på avancerad nivå. Utbudet av kurser kan variera från termin till termin. För att studera på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande.

Behörighet till forskarutbildningen

En masterexamen från Masterprogrammet i Mellanösternstudier ger behörighet att söka till forskarutbildningen i Mellanösterns språk och kulturer.

Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

Studievägledning:
exp.asien@su.se

Studierektor:
Martin Säfström
Telefon: 08-16 29 43

 

Utbildning på forskarnivå

Foto: Niklas Björling

Institutionen erbjuder utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämnena Asiens språk och kulturer och Mellanösterns språk och kulturer. Båda ämnena utgörs av multidisciplinära och tvärvetenskapliga områdesstudier, och kännetecknas av att en väsentlig del av materialet omfattar såväl primär- som sekundärkällor på det källspråk som bestäms av avhandlingsprojektet.

Forskarutbildningsämnet Asiens språk och kulturer utgörs av områdesstudier med fokus på ett eller flera av de huvudsakliga språk- och kulturområdena Japan, Kina och Korea.

Forskarutbildningsämnet Mellanösterns språk och kulturer utgörs av områdesstudier med fokus på ett eller flera av de huvudsakliga språk- och kulturområdena i Mellanöstern och Nordafrika.

Mer om utbildning på forskarnivå vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier

Sök bland våra utbildningar