Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i Mellanösternstudier

Masterprogram i Mellanösternstudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om Mellanöstern- och Nordafrikas språk och kulturer, såväl som områdesstudier som vetenskaplig disciplin. Programmet har två studiegångar; arabiska och områdesstudier.

Studiegång 1 (arabiska) riktar sig till studenter som redan har studerat arabiska och ger fördjupad övning i det arabiska språket genom att utveckla studentens förmåga att tillgodogöra sig arabiskt källmaterial i vetenskaplig analys.

Studiegång 2 (områdesstudier) riktar sig till studenter som inte har studerat arabiska eller vill fokusera på regionala studier och ger fördjupade studier i Mellanöstern- och Nordafrikas samhällsliv.

Programmets gemensamma kurser behandlar både områdesstudier i allmänhet och studier av Mellanöstern och Nordafrika specifikt, såväl som vetenskaplig metodologi och akademiskt skrivande. Programmet ger även studenten möjlighet att välja ett antal kurser inom andra huvudområden.

Inom ramen för de valfria kurserna under termin tre finns möjlighet till praktik, fältstudier, samt utlandsstudier vid ett lärosäte i Mellanöstern och Nordafrikaregionen.

Programmet förbereder för arbete inom näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings och utvecklingsprojekt, samt media och journalistik, där det krävs fördjupad kunskap om Mellanöstern och Nordafrika och/eller goda kunskaper i det arabiska språket.

Programmet ger även behörighet till utbildning på forskarnivå.

 • Programöversikt

  Gäller för studenter som påbörjar programmet höstterminen 2021. För tidigare eller senare upplägg se aktuell utbildningsplan.

  Termin 1
  Mellanösternstudier: Historiska perspektiv, 7.5 hp, (huvudområde Mellanösterns språk och kulturer)

  Mellanösternstudier: Centrala frågor, 7.5 hp, (huvudområde Mellanösterns språk och kulturer)

  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp, (Huvudområde filosofi, ges av Filosofiska institutionen)

  För studiegång 1:
  Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - arabiska, 7.5 hp, (huvudområde Mellanösterns språk och kulturer)

  För studiegång 2:
  Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - områdesstudier, 7.5 hp, (huvudområde Mellanösterns språk och kulturer)

  Termin 2
  Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien, 7.5 hp, (huvudområde Mellanösterns språk och kulturer)

  Revolutioner i Mellanöstern: Praktik och Paradigm, 7.5 hp, (huvudområde Mellanösterns språk och kulturer).

  Avancerad akademisk engelska, 7.5 hp, (huvudområde Engelska)

  För studiegång 1:
  Mellanösternstudier: Källtexter - arabiska, 7.5 hp, (huvudområde Mellanösterns språk och kulturer).

  För studiegång 2:
  Mellanösternstudier: Källtexter - områdesstudier, 7.5 hp, (huvudområde Mellanösterns språk och kulturer).

  Termin 3
  Valfria kurser om totalt 30 hp. Här finns möjlighet att välja praktik, om 30 hp eller 15 hp, och/eller fältstudier, om 15 hp. De valfria kurserna kan även ersättas med utlandsstudier. Val av kurser sker i samråd med studierektor.

  Termin 4
  För studiegång 1:
  Mellanösterns språk och kulturer, arabiska – masterkurs, 30 hp, (Huvudområde Mellanösterns språk och kulturer)

  För studiegång 2:
  Mellanösterns språk och kulturer, områdesstudier – masterkurs, 30 hp, (Huvudområde Mellanösterns språk och kulturer)

  För specificerade förkunskapskrav se respektive kursplan. Utbudet av valfria kurser annonseras på www.hum.su.se/kursutbud senast den 15 september respektive den 15 mars.

  Omfattningen av kurser på grundnivå är begränsad till högst 30 hp.

 • Så ansöker du

  The selection of students is based on a cumulative assessment of the relevance of previous studies in relation to the programme, the student’s academic skills as specified in the letters of recommendations as well as an assessment of the student’s letter of motivation.

  The following documentation should be submitted with the application:

  • Transcript of previous academic studies
  • Documented proof of English language proficiency
  •  A letter of motivation
  • Two letters of recommendations

  Motivation letter

  In the letter of motivation you should explain why you would like to study the programme as well as list any skills and experiences of relevance for the programme, including language proficiency in any languages other than English (and Swedish). The letter should not exceed two pages.

  Letter of recommendation

  The letters of recommendations should testify to your academic skills and should thus be from faculty/academic referees only.

  Transcripts of previous academic studies

  In the evaluation we will only consider previous academic studies documented by official transcripts. The transcripts should clarify whether you have written a bachelor's thesis and the credits awarded for the same.

  Documented proof of English language proficiency

  You can demonstrate you English language proficiency by certain upper secondary (high school) studies (English 6/B for Swedish students) certain university studies, or an internationally approved English test.

  For more information see: https://www.su.se/english/education/admissions/entry-requirements/english-requirement-1.446683

  For more information on entrance requirements and how to document your eligibility see: https://www.su.se/english/education/admissions/entry-requirements/entry-requirements-for-master-s-programmes-1.446797

  All required documents should be sent with the application to the University Admission.

 • Kontakt

  Har du frågor om masterutbildningen i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43