Erasmus+ BIP Summer School

Hur kollektiva trauman och minnen från det förflutna omarbetas med grafiska berättelser i Japan, Libanon och samtida Egypten.

Programmet fokuserar på hur kollektiva trauman och minnen från det förflutna omarbetas i Japan, Libanon och Egypten med grafiska berättelser (från kommersiella serier till alternativt producerade grafiska romaner) som huvudobjektiv.

Den kopplar samman japanska, arabiska och Mellanösternstudier, såväl som trauma/katastrofforskning och visuell narratologi/seriestudier. Under loppet av en sex veckor lång onlinekurs och en workshop i fem dagar deltar studenter och professorer från universiteten i Bologna, Stockholm och Oslo i en mångkulturell dialog.

Vår institution representeras av en kandidatstudent, sex masterstudenter, en doktorand samt Elena Chiti och Jaqueline Berndt som föreläsare och handledare.

Del 1 (online): 15 april – 2 juni 2024
Del 2 (vid Bolognas universitet): 17 – 21 juni 2024

Läs mer om Erasmus+ BIP Summer School