Äntligen dags för uppskjutning av MATS-satelliten

Den nya svenska forskningssatelliten MATS kommer att skjutas upp i rymden av RocketLab från rymdhamnen i Mahia, Nya Zeeland. Efter flera år av utveckling och fördröjning, senast pga avbruten rysk uppskjutning, kommer nu MATS-satelliten till slut att skjutas upp i omloppsbana och börja samla data.

Satellit i rymden. Foto: OHB Sweden and SNSA
Foto: OHB Sweden och SNSA

Genom att ta bilder av luftsken och kvällslysande moln och använda ett tomografikoncept kommer MATS att kunna skapa 3-dimensionella bilder av atmosfäriska gravitationsvågor. Dessa data kommer att utgöra en bas för studier av hur gravitationsvågor driver storcirkulationsmönster i mellanatmosfären.

Läs allt om MATS-projektet!