Under utbildningen

Nedan finner du information om sånt som du som student vid Stockholms universitet och MISU har åtkomst till eller användning för.

Nya regler om undervisning och examination fr o m 24 november 2020 med anledning av covid-10.

Information om undervisning VT21 och HT21 t.o.m. 31 okt


 

Högskolesystemet i Sverige

Här kan du läsa om utbildningsnivåer, kurser, prov, betyg, poängsystem och examina.   

Högskolesystemet (uka.se)

 

 

Alla studenter vid Stockholms universitet får automatiskt ett universitetskonto som ger tillgång till Stockholms universitets nätverk. Detta konto är länkat till flera tjänster som t.ex. att skriva ut dokument, se dina betyg och få betygsutskrifter. Här hittar du information om vart du ska vända dig för att få hjälp med universitetskontot och andra IT-relaterade frågor:

IT-support för studenter

 

Athena

Med hjälp av universitetskontot kan du logga in på kursplattformen Athena. Plattformen används för att kommunicera med lärare och andra studenter, lämna in och få tillbaka inlämningsuppgifter, schemaändringar m.m.

För att hitta kursschema, kurslitteratur m.m. hänvisas till respektive kurs' Athena-sida på athena.itslearning.com/.

 

Dokument och mallar

Nedanstående dokument är användbara när du studerar i kandidat- eller masterprogrammen. De finns att ladda ner från Athena. Kontakta studievägledaren om du inte hittar det du letar efter.

Manualen nedan innehåller instruktioner om hur man använder terminalen, hur man installerar gfortran, Python och NetCDF. Det är användbart för de kurser som innehåller datorlaborationer.

  • Technical introduction to all MISU computer labs

MISU använder långa och korta mallar för labbrapporter och du får veta under kursens gång vilken som ska användas.

  • Lab report template long
  • Lab report template short
  • Template Degree project plan master
  • SU visual Template Master thesis
  • Checklist supervisor degree project MISU
  • Checklist student degree project MISU
  • Checklist contact supervisor degree project
  • Some advice for external degree projects
 

Hälsa och jämlikhet

Nedan finner du hälso- och jämlikhetsrelaterad information:

MISU arbetar aktivt med att ta tillvara på de resurser som studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Arbetet bedrivs bland annat av The Work Environment, Equality and Environment Council (WEEE).

Gruppens syfte är att bedriva ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö, lika villkor och miljö på institutionen och såväl medarbetare som studenter ingår i WEEE Council.

Om du känner att du har varit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling, ta kontakt med MISU:s prefekt, administrativa chef eller till universitetets jämlikhetssamordnare.

 

Som student med en dokumenterad funktionsnedsättning har du rätt att söka stöd i samband med dina studier på Stockholms universitet. Här kan du läsa mer på SU's centrala webbsidor.

Som student på Stockholms universitet har du tillgång till en studenthälsovård för besvär som påverkar din hälsa eller studiesituation.

Studenthälsan erbjuder både psykologhjälp och hälsorådgivning för fysiska besvär.

Här finns även möjlighet att lära sig mer om stresshantering och vad du kan göra för att påverka din fysiska arbetssituation såsom hur du undviker stress- och muskelskador när du sitter för länge med dina studieböcker eller vid datorn.
 
Du tar kontakt antingen genom att ringa under telefontid eller besöka den öppna mottagningen. Mer information om studenthälsovården hittar du på Studenthälsan i Stockholms hemsida 

 

Studentliv vid Stockholms universitet

Studentliv vid Stockholms universitet (su.se)

Här kan du hitta information om allt du behöver veta om hur det är att vara student vid Stockholms universitet. t.ex.: akademisk ordlista, bostad & ekonomi, campus och studiemiljö, kris & stöd, regler & rättigheter, sociala medier och nyheter och studentkårer & föreningar m.m.

Börjar du få nog av att plugga på distans? Saknar du dina studiekamrater? Känner du dig isolerad?

Här finns tips om hur du klara studentlivet i karantän.

En av våra tidigare studenter, tillsammans med två studenter från Norge, startade en blogg om livet som meteorlogistudent på Oslo Universitet.

Nu är de ute i arbetslivet som meteorologer och de skriver på en blandning av norska och svenska.

Häng med i deras spännande vardag! http://meteorologi-jentene.blogspot.se

Kontakt

Studievägledare
Studentexpeditionen
Studierektor för kandidat- och masterutbildningar
Studierektor för forskarutbildningen
På denna sida