Studera hos oss

Välkommen till MISU - Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet!

Nya regler om undervisning och examination fr o m 24 november 2020 med anledning av covid-10.

Information om undervisning VT21 och HT21 t.o.m. 31 okt

Vill du jobba med väder och klimat, med atmosfären och haven?

Vill du bli klimatexpert, prognosmeteorolog, oceanograf eller miljöforskare?

Eller bara få förståelse för vad som påverkar klimatet?

 

Studenten Oskar berättar om varför han studerar meteorologi, oceanografi och klimatfysik.

Mountains and clouds. Photo: Ingrid Eronn

MISU erbjuder en gedigen utbildning inom meteorologi, oceanografi och klimatfysik på kandidat-, master- och forskarnivå. Här jobbar omkring 50 forskare med studier av atmosfärens och oceanernas dynamik och högaktuella problemställningar inom klimatforskningen.

Läs mer om våra utbildningar


 

Forskning vid MISU

Forskningen vid MISU spänner över flera ämnen inom geovetenskaperna, med huvudinriktning mot atmosfären, havet och kemiska och dynamiska processer. Vidare studerar vi  klimatsystemets mekanismer, komponenter och deras interaktioner. Omkring 50 forskare använder dagligen papper och penna, datorer och laborationsutrustning för att bättre förstå vår förändrande omgivning.

Flera forskare på MISU samarbetar med Bert Bolincentret för Klimatforskning och Östersjöcentrum och MISU har en nära relation med International Meteorological Institute in Stockholm (IMI).

Nedan är MISUs huvudsakliga forskningsområden och ytterligare information finns på vår engelska hemsida.

 •     Satellitstudier och dataassimilation
 •     Mellanatmosfären
 •     Global atmosfärsdynamik
 •     Klimatstudier
 •     Kemiska och fysiska processer i troposfären
 •     Meteorologi på mesoskala och i gränsskiktet
 •     Arktiska studier
 •     Östersjöstudier
 •     Global havscirkulation
 

Arbete och karriär - Vad leder studierna till?

Hur ser arbetsmarknaden ut om man utbildar sig inom meteorologi, oceanografi och klimat? Vilka arbetsgivare finns det?

Frågor om väder, hav och klimat har aldrig varit så aktuella som de är idag. Kunskap om atmosfären och haven efterfrågas på många olika håll i samhället och i näringslivet. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta.

De två stora arbetsgivarna för meteorologer i Sverige är SMHI och Försvarsmakten. Där jobbar man med väderprognoser, utredningar, utveckling och forskning. Andra arbetsgivare är SVT och TV4. Under de senaste åren har flera privata väderföretag börjat etablera sig i Sverige, som t.ex. Meteogroup, Foreca och StormGeo. Oceanografer anställs främst av SMHI och Länsstyrelsen, men även av privata företag.

Många meteorologer och oceanografer arbetar också med miljö-, energi- och klimatrelaterade frågor inom både privat och offentlig sektor. Dina kunskaper behövs av kommuner och statliga myndigheter, men nuförtiden även av t.ex. energi- och försäkringsbolag. En stor fördel med meteorologi- och oceanografiutbildningen är att den ger dig bred kunskap inför steget ut i arbetslivet. Du kommer inte bara att ha atmosfären och haven i bagaget, utan även en hel del grundläggande fysik, matematik och datorerfarenhet.

Sist men inte minst behöver vi idag fler forskare som kan öka vår förståelse för väder, hav och klimat, speciellt när det gäller följder av och åtgärder inför klimatförändringar. Vårt masterprogram i Meteorologi, oceanografi och klimatfysik ger tillträde till forskarutbildningar både på svenska och internationella universitet och högskolor.

SMHI
Försvarsmaktens vädertjänst
MeteoGroup
Foreca
SVT
TV4
Storm
Weathertech
Stockholms stad (Klimat och miljö)
FOI
DMI
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Vattenfall
Statkraft
Telge Krafthandel AB
MMT (Marine survey services)
AquaBiota
Sirius International Insurance Group (Försäkringar)
Bixia (Elhandelsföretag)
Pöyry Swedpower (kunskapsföretag inom energi- och kraftsektorn, tidigare Vattenfall Power Consultant)
Energimyndigheten

Vi förutser att Bolognaprocessen ytterligare kommer att förbättra arbetsmarknadens mottagande av utexaminerade naturvetare. Detta bland annat av skälet att utbildningarna nu som regel blir femåriga vilket ger goda möjligheter till ämnesmässiga fördjupningar utöver vad som var möjligt i de tidigare fyraåriga utbildningarna. Dessutom ger de förlängda utbildningarna möjligheter till konkreta yrkes- och forskarutbildningsförberedande aktiviteter inom masterprogrammet.

Bolognaprocessen innebär också att utbildningarna internationaliseras. En grundläggande idé är att det ska göras lättare att läsa en del av utbildningen vid andra universitet i Sverige eller andra länder. Det är då förstås en fördel att Stockholms universitets utbildningsprogram har samma längd som i många andra länder. Både kandidat- och masterprogram ger därmed på ett tydligt sätt tillgång till internationella arbetsmarknader.

 

Alumn vid Stockholms universitet

Har du läst vid Stockholms universitet? Visste du att du är en alumn? Välkommen att gå med i alumnnätverket för att hålla kontakt med universitetet och tidigare kursare. Alumner från Stockholms universitet finns över hela världen, men framför allt finns de kvar i regionen - 80% av våra alumner stannar kvar i Stockholms län efter examen.

Som medlem får du bland annat:

 • inbjudningar till träffar, föreläsningar och seminarier
 • möjlighet att återknyta kontakten med kursare
 • möjlighet att presentera dig och din kompetens i alumnportalen
 • universitetets digitala nyhetsbrev 11 ggr/år
 • möjlighet till kontorsplats och företagsrådgivning vid SU Innovation

Läs mer om Stockholms universitets alumnnätverk och registrera dig som medlem:

Stockholms universitets alumnnätverk (su.se)

 

Kontakt

För frågor om antagning, registrering, studieintyg, kursplanering m.m. kontaktar du vår studievägledare på studentexpeditionen. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter och vilken kurs det gäller för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Information om universitetets centrala studie- och karriärvägledning

Studievägledare
Studentexpeditionen
Studierektor för kandidat- och masterutbildningar
Studierektor för forskarutbildningen
På denna sida