Blixtar över skog. Foto: Göran Erlandsson
Hav med vågor. Foto: Peter Kuma/MISU/Stockholms universitet
R/V Electras befälhavare Thomas Strömsnäs går igenom säkerheten med deltagarna före avfärd från Utte

Nyheter

Kalender