Stockholms universitet

Antonio RodriguezAdjunkt

Om mig

Adjunkt

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Undervisning

Jag undervisar på grundnivå i Förskollärarprogrammet på terminerna 1 och 6.

Kurserna jag undervisar i på termin 1 är:

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer samt VFU I.

På termin 6 undervisar jag i kurserna:

Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete samt VFU V.

Jag undervisar på avancerad nivå i kursen:

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan.

Jag undervisar också på Rektorsprogrammet i tema 4 ”Etik och Juridik” som är en del av kursen ”Skoljuridik och myndighetsutövning”.

Vid Barn– och ungdomsvetenskapliga institutionen är jag Arbetsmiljöombud