Forskargrupper

Psykologiska institutionens forskning organiseras inom sex olika avdelningar, men varje avdelning består av ett antal större eller mindre forskargrupper som leds av en eller flera seniora forskare, det vill säga professorer eller docenter.

Från forskargruppernas sidor kan du hitta vidare till gruppens olika forskningsprojekt samt till forskarnas egna profilsidor där du kan hitta mer information.