Litteratur och makt. Ken Benson föreläser på Universidad de Granada

Den 11:e oktober föreläser Ken Benson inom ramen för sin forskningstermin med Rektorsmedel i Aula García Lorca, Universitetet i Granada, under temat "litteraturen och Staten" om den spanskspråkiga litteraturens förhållande till makten från 1945 till idag. 

Med avstamp i Carmen Laforets författarskap (Barcelona 1921-Madrid 2003) under efterkrigstiden vidare mot migrantlitteraturen genom Clara Obligado (Buenos Aires 1950, exilförfattare bosatt i Madrid sedan kuppen i Argentina 1976) och slutligen med den yngre generationen genom Cristina Morales (Granada, 1985) analyseras hur dessa (kvinnliga) författare genom olika narrativa grepp och under mycket skilda sociala och historiska förhållanden skapar en spänningstyngd diskurs gentemot maktens språkbruk. 

Reklamaffisch. Haj och 2 människor
Foto: UGR (Universidad de Granada), Facultad de Filosofía y Letras