Workshop om "Active Learning Classrooms" (ALC)

Christophe Premat, lärare och forskare vid Romanska och klassiska institutionen, deltog i en presentation av nya boken "Använd rummet vid Göteborgs universitet. "Använd rummet" är den första högskolepedagogiska boken på svenska om undervisning i Active Learning Classrooms (ALC), hybridsalar, flexsalar och laborativa salar.

Studenter pluggar tillsammans i ett av grupprummen på Stockholms universitetsbibliotek.
Foto: Lena Katarina Johansson

Den 30 september hölls en workshop på Göteborgs universitet i hybridform för att presentera boken om "Active Learning Classrooms" som är utgiven på förlaget Studentlitteratur.

Christophe Premat har skrivit ett kapitel i boken och deltagit i workshopen för att dela med sig av sina erfarenheter om hur ALC fungerar och vad som kan uppnås med den typen av salar.
ALC-begreppet handlar framför allt om att möblera och utrusta ett rum med verktyg, så att lärandet hamnar i fokus. I detta avseende betyder ALC inte enbart att läraren ska använda sig av avancerad AV-teknik för att aktivera sina studenter utan snarare om att man, i gruppform, ska se till att studenterna i ett klassrum bidrar aktivt till ett gemensamt mål.

För mer information om boken klicka här