Föreståndare och ordförande / Director and Chairperson /
Directrice et Présidente

Christophe Premat, Bit.lektor
Romanska och klassiska institutionen
christophe.premat@su.se


Styrelseledamöter / Members of the Board /
Membres du conseil d'administration

Françoise Sule, Universitetsadjunkt
Romanska och klassiska institutionen
Francoise.Sule@su.se
Stefan Helgesson, Professor
Engelska institutionen
Stefan.Helgesson@english.su.se
Caroline Ribers, Communications and Public Affairs Officer
Kanadas ambassad

caroline.ribers@international.gc.ca
Svante Lindberg, Docent,Franska språket och litteraturen
Åbo Akademi
svlindbe@abo.fi